Annie's "Guld Kruke" Sida


"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, 
hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker."
~Jakob 1:17~

Längtar du efter en egen guld kruka? Är din guld kruka en ändlös källa? Tillför Gud din guldkruka? Är din guld kruka tom? Har du någon överhuvudtaget? 

Själv har jag ingen guldkruka. Snälla missförstå mig inte nu. Personligen skulle jag inte ha någonting emot att alltid ha en full "synlig" guldkruka som jag kunde accessa i all oändlighet. Om du är kristen har du verkligen en ändlös källa av alla dina behov. Kanske har du glömt det då. Det är lätt ibland. Det är precis som om vi har ett tunnelseende. Vi vill göra saker den lätta vägen. Vi vill ha priset utan att genomgå allt arbete för att få det. Det finns ett mycket bättre pris att sträva efter än en guldkruka.

De flesta människor har hört berättelser om guld under varje regnbåge. Det är en fantasifull berättelse, men istället för att tänka på guldkrukan så skall vi tänka på regnbågen istället. Vi måste komma ihåg att Herren gav oss regnbågen som ett löfte. Det var ett löfte att Han aldrig skulle översvämma jorden igen. Översvämningen är skildringen om Noa och hur Gud sörjde för hans familj och ALLA deras behov i denna svåra prövning. Gud har alltid tillgodosett Hans folk och är trofast att göra detsamma för oss.

Vem finns i slutet utav din regnbåge?


Kan du säga till Herren att du VET att Han är källan till alla dina behov?
Egentligen, på något sätt, är Han som din guldkruka i slutet av regnbågen.

Herren talar om för oss att vi inte skall oroa oss för morgondagen men tyvärr gör de flesta av oss det ändå. Jag är inget undantag för denna regel. Ofta går vi inte till Herren först. Vi borde gå först till Herren i bön för ALLA våra behova. Vi tenderar att "försöka att fixa till problemen AV OSS SJÄLVA". Det är "inte" vad Bibeln säger åt oss att göra. Jag vet att det kan vara lätt att "begränsa" Gud och "sätta honom i en låda". Kanske är det precis så "alla andra" gör. Istället för att söka Herren så gör vi vad vi TROR vi skall göra för att tillgodose våra planer och våra behov. Herren säger i sitt Ord att "Hans vägar är inte våra vägar och Hans tankar är inte våra tankar."

När vi börjar bli närsynta så missar vi helhetens perspektiv. Vi "ser inte skogen för träden" och vi låter små saker överväldiga oss. Vi tenderar att ta saker ur Herrens perspektiv och pressa in dem inuti vårat koncept i våran lilla del av världen. Det verkar som om det alltid kommer tillbaka till detta: Antingen har Gud kontrollen eller vi? Du kan inte ha båda delar. Nå, låt mig klargöra detta. Vi kan TRO att det fungerar båda vägar och verkligen tro det. MEN det är inte ett liv i och av TRO!

Bibeln säger oss att titta på myran som ett exempel. Den säger oss också att jorden är Herren's fotpall. Och om du tittar på jorden från rymden då är det så lätt att stanna och åter checka ditt perspektiv eller bild på saker. Saker verkar inte så överväldigande när du får ett annat perspektiv eller bild på saker. Slutligen till sist vad du oroade dig för idag kanske inte spelar någon roll. Men huruvuda du förtröstar på Herren eller inte det spelar roll.

Kom ihåg skildringen om Petrus? När Jesus frågade honom TRE gånger exakt samma fråga. Jag föreställer mig att Petrus efter andra gången var ganska irriterad. Jesus frågade inte Petrus om han FÖRTRÖSTADE på Honom men Han frågade Petrus istället "Älskar du mig?"


Hur visar du om du älskar Herren? Genom att oroa och gräma sig? Jag tycker inte det är det bästa sättet att via vår kärlek till Herren. Tycker du? Genom att helt enkelt ignorera vad Bibeln säger och att göra det på ditt eget sätt är inte att visa att du ÄLSKAR och FÖRTRÖSTAR på Herren. Så hur visar du att du älskar Herren? Genom att FÖRTRÖSTA på Hans plan och syfte. Genom att söka Honom inte bara för de stora problemens skull utan för beslut du skall göra varje dag.

Jag vet inte något om ditt liv eller dina omständigheter som du har. MEN om du blev frågad denna fråga vad skulle du säga? FÖRTRÖSTAR du på Herren? Visst, både du och ja skulle säga: Ja, jag förtröstar på Herren. Ok, hur är det med nästa fråga. Förtröstar du på Honom i ALLA SAKER? Nå, NEJ är troligen det rätta svaret. Men stop ett ögonblick. FÖRTRÖSTAR du VERKLIGEN på att Herren skall sörja för ALLA dina BEHOV? Troligen gör du det inte. Det verkar alltid lättare att förtrösta på Herren i de STORA sakerna och inte i de vardagliga sakerna.


"HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du skall ge lån åt många hednafolk men själv skall du inte låna av någon."
~5 Mos 28:12~

"Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. HERRENS fruktan skall vara Sions skatt."
~Jesaja 33:6~

"Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min."
~2 Mos 19:5~


Tror du på "LYCKA"????
Finns det verkligen en guldkruka vid slutet utav regnbågen?
Är gräset alltid grönare på andra sidan?
Behöver du "korsa" dina fingrar för lycka?

Jag tror inte på LYCKA. Jag tror på Gudomliga möten av Gud. Jag tror att Gud bryr sig så mycket om mig att Han räknar varenda en utav mina tårar. (Ps 56:8) och Han kände mig innan jag ens var född (Ps 139). Han känner till allting som jag har gjort och som jag kommer att göra och ändå ger Han mig fortfarande en "fri vilja" och älskar mig "villkorslöst". Han can och kommer att göra detta även för dig om du tillåter Honom.


Vad finns i guldkrukan som du strävar efter?
Vad skulle du vilja vara i denna guldkrukan?
Vet du verkligen vad som skulle göra dig lycklig o nöjd?
Om du vann multi miljon lotteriet imorgon skulle du göra någonting annorlunda?
Ofta placerar vi vad vi är värda i "vad vi gör" och "vad vi har" istället för vem vi är som troende.
Livet är bara temporärt och flytande. Du kan inte ta med guldkrukan till Himlen. Inga resväskor eller kurkor är tillåtna!!!!

Biblen säger oss var våran skatt är och var den borde vara! Detta är faktiskt så viktigt att det är repeterat på exakt samma sätt i två olika verser!!


"Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."
~Matthew 6:21~

"Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara."
~Luke 12:34~

Vilken sorts skatt är du?
Vad säger ditt hjärta andra om dig? Har du ett vänligt hjärta? Är du ett gammalt mynt eller en uppskattad diamant eller rubin?

Har du någonsin läst denna versen förut?

"Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver."
~Fil 4:19~

Har du funderat och begrundat över det? Vad jag finner så häpnadsväckande om denna vers är ett mycket litet ord. Ordet som är så övertygande är ordet "ALLT". Inte de flesta av dem och sedan lämna resten till oss att ta hand om. Är inte det Not just most of them and leave the rest for us to take care of. Är inte det förvånande? Det säger inte DE FLESTA av våra BEHOV eller bara de STORA heller. Däremot försäkrar det oss att Herren kommer att sörja för alla våra behov. WOW!!!


Jag vet inte hur det är med dig men det är fakstiskt svårt ibland att "förtrösta" på Herren för att sörja för oss i allt och i ALLA saker. Hur kan det vara att när vi oroar oss och brister i förtröstan på att Herren vill och förväntar sig från oss, då verkar vi bli som en person som druknar i den grunda delen utav poolen. Vi kastas fram o tillbaka och tappar andan om vi kund bara STANNA och lyssna och BE att det skulle bli på bästa sätt. Det är när vi går igenom stora problem som vårt mod syns igenom. Men det är våran rädsla och brist på förtröstan som kommer igenom när vi är överväldigade i de tråkiga dagliga problemen som vi få stå ut med. Vi behöver komma ihåg att det finns ingenting för litet för Herren att ta hand om. Han kan faktiskt ta hand om "allt". Kom alltid ihåg att vi kan inte begränsa Herren eller sätta Honom i en box. Han vet vad som kommer att hända. Vi behöver bara komma ihåg ännu en gång att FÖRTRÖSTA på HERREN och INTE på oss själva.

När vi vaknar på morgonen så stannar inte de flesta människor upp och tänker vad de skall göra med en enda gång. Varje dag när vi sätter våra fötter på marken och ställer oss upp är en naturlig respons. Det har blivit en rutin därför att du gör det varje dag. Vi verkar göra det utan att tänka. På detta sättet skall vår dagliga gång vara med Herren. Vi borde automatiskt skicka upp ett snabbt "hjälp mig" bön när saker är svåra och överväldigade. Vi borde också be och läsa Biblen på ett regelbunden "tyst stund" varje dag. Du kan citera verser så som Herren visade oss att göra i strid om du aldrig har memorerat dem. Så se till att du gör upp ett memorerings program för varje vecka. Vad du uppenbarligen gör på en daglig basis kommer att bli en regelbunden rutin och du kommer inte att behöva att "tänka" på vad du behöver göra.

"Om Gud ger rikedom och skatter åt någon och dessutom förmåga att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Ty han tänker knappt på sina levnadsdagar eftersom Gud ger honom glädje i hjärtat."
~Predikaren 5:18-19~

"HERRENS välsignelse ger rikedom, egen möda lägger inget därtill."
~Proverbs 10:22~

Låt oss se vad ett Bibelstudium säger om "Skatter":


Eftersom det finns skillnader mellan det engelska o svenska språket och Bibelöversättningar i dessa språk har vi valt att inte översätta Bibelstudiet till svenska. Poängen och den rätta betydelsen med Bibelstudiet skulle även gå förlorad.

There are 35 Bible Verses with the word "TREASURE" in them.

Nave's Topical Bible: Treasure & Treasure cities & Treasure-houses & Riches & Covetousness & Gifts From God & Rich, The
Easton's Bible Dictionary:
Treasure cities & Treasure houses
Torrey's Topical Textbook:
Riches & Gifts of God, The
Baker's Evangelical Dictionary:
Riches

Here is what Nave's Topical Bible says about "Treasure"

There are 361 Bible Verses with the word "GOLD" in them
There are only 2 Bible Verses with the word "
PEARL" in them and 8 with "PEARLS".

"And the twelve gates were twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass."
~Revelations 21:21~

"Who, when he had found one pearl of great price,
went and sold all that he had, and bought it."
~Matthew 34:26~

"Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you."
~Matthew 7:6~


Gold & Pearl Bible Study Link:
Nave's Topical Bible: Gold & Pearl
Torrey's Topical Textbook:
Calf of Gold & Gold
Easton's Bible Dictionary:
Beaten gold & Gold & Pearl
Smith's Bible Dictionary:
Gold & Piece of gold & Pearl

"Freely you have received, freely give." ~Matthew 10:8b~

Nu när du tittar på alla dina skatter kom ihåg att se dem på det sättet som Herren ser dem. Som något temporärt och inte något som du skall tillbe och dyrka. För "Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara". Din frälsning som en Kristen är det BÄSTA och mest PERFEKTA gåva som Herren kunde ha gett dig. Han utgav sin ENDE son för att dö för dina synder och till att sona för dessa synder. Ingen av oss var värdig den gåvan ändå erbjuds den oss gratis. Har du accepterat denna GRATIS GÅVA? Om inte då behöver du stanna och fundera varför du inte har gjort detta. För det är BARA genom GUD'S NÅD som vi har en FRAMTID och ETT HOPP. Det är på grund av Herren Jesus som var det perfekta offret.

Han erbjuder en oändlig gåva som är det enda du egentligen behöver. Hans gåva är som en skattkista av presenter i överflöd. Varje skattkista måste ha en nyckel för att kunna öppna det. Ganska ofta är det en nyckel för nästan allting. Det finns också en nyckel 
för att bli en kristen. 

Vad är en Kristen? Hur kan jag bli kristen?
Bara klicka på nyckeln så får du reda på hur.

Om du vill veta hur du kan bli Kristen klicka här
Nyckeln till ditt hjärta är den mest viktiga nyckeln. För att lära dig hur du kan låsa upp ditt hjärta och ge det till Herren vänlig klicka på nyckeln ovan.

Relaterad sidor från Andra Siter:
BOTTLE OF TREASURE - craft idea
Find the Treasure - online game
Money Word Search - print and play

Du kan skicka en St Patrick's Day Hälsning ifrån Annie's Card Shop.
Click this Basket to send a St. Patrick's Day Card.
Bara klicka på korgen ovan eller
Click here to send a St. Patrick's Day Card

skicka en
Guldkruke Hälsning till en vän.

Click here to see a listing of all my St Patrick's Day Pages!

In Swedish/Svenska: Annie's Vittnesbörd Sida

Click here to go to Annie's Home Page
Annie's Hemsida

Annie's Featured Helg Sida
Have a "Happy Everything"!
Annie's Helg Sida

Annie's Featured Sida

Annie's "Featured Sida" Sida


Annie's Email Sida

Copyright 2001 - 2002 Annie's Home Page. All Rights Reserved. 
Swedish translation of this page/Svensk översättning av denna sida:
Copyright 2002
Annika Staffansson. All Rights Reserved.

Jag tackar Herren för alla artister som har gjort grafiken. Utan dem vore dessa sidor
inte desamma. Vänligen besök:
Annie's List of Great Graphics Spots för en lista på
deras länkar. Lite grafik ifrån
Graphic Garden & HoneyBrook Graphics &
Cobblestone Country Creations & Kim's Whim Graphics. Webbhotell för denna site är:
Christian Web Host. Silent No Right Click Script från Dynamic Drive.
För instruktioner på hur du lägger till "inget höger klick" script besök:
Annie's "How to Add Silent No Right Click Script" Page.

For a Listing of the Rest of my Pages:
Annie's Directions to My House - Banner - My Index Page