Annie's "Pot met Goud" Pagina

Spaans / Frans / Engels
(Spanish / French / English)

St. Patrick’s Day, de dag van Sint Patrick wordt in Ierland,
de Verenigde Staten en Canada gevierd op 17 maart.

"Iedere gave, die goed, en elk geschenk dat volmaakt is, daalt
van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen
verandering is of zweem van ommekeer."
~Jacobus 1:17~

Verlangt u wel eens naar een “pot met goud” voor uzelf?

Begrijp me nu niet verkeerd, maar persoonlijk zou ik het niet erg vinden om een constant gevulde “zichtbare” pot met goud te hebben, waar ik eindeloos gebruik van kon maken. Als christen hebt u inderdaad een eindeloze bron voor ALLES wat u nodig hebt. Misschien bent u dat vergeten… Soms is het makkelijk om dat te vergeten. Wij mensen willen alles graag via de makkelijke manier bereiken. Wij willen de prijs, zonder er veel moeite er voor te moeten doen, om die te krijgen. Toch is er een betere prijs om na te streven dan een pot met goud.

De meest mensen hebben wel eens sprookjes gehoord over een pot vol goud aan het einde van de regenboog. Het is een mooi verhaal, maar we moeten eigenlijk niet naar de pot met goud kijken, maar naar de regenboog. We moeten ons herinneren dat de Heere ons die boog gaf als een belofte. Het was een belofte, dat Hij de aarde nooit meer door een vloed zou vernietigen. Over die vloed leest u in het verhaal van Noach en daar leest u ook hoe de Heere voor hem en zijn familie zorgde voor ALLES wat ze nodig hadden, in die vreselijke periode. God heeft altijd voor Zijn mensen gezorgd en geloof het… Hij doet hetzelfde voor ons.

Wie is aan het einde van uw regenboog?


Kunt u de Heere vertellen, dat u weet dat Hij de bron is van al wat u nodig hebt?
In zekere zin is Hij te vergelijken met uw pot goud aan het einde van de regenboog.

De Heere vertelt ons dat wij geen zorgen hoeven te hebben over morgen, maar de meeste mensen hebben die zorgen wel. Ik ben geen uitzondering op deze regel. In plaats dat we eerst met onze zorgen in gebed tot de Heere gaan, proberen we ze eerst zelf op te lossen. Dat is “niet” wat de Bijbel ons vertelt, wat we moeten doen. Ik weet dat het makkelijk is om God beperkingen op te leggen en Hem in een "doosje te doen." Misschien doen we dit wel, omdat iedereen dat doet. In plaats van de Heere te zoeken, doen we wat we DENKEN te moeten doen, om voor onze noodzakelijke behoeften te zorgen. Maar de Heere vertelt ons in Zijn Woord dat "Zijn wegen de onze niet zijn, en Zijn gedachten zijn ook de onze niet".

Wanneer we kortzichtig worden, dan missen we het perspectief van het geheel. We zien dan “door de bomen het bos niet meer” en we laten ons overdonderen door kleine dingen. We proberen de dingen uit God’s perspectief te halen en ze in te passen in ons dagelijks levenspatroon op ons kleine stukje van de wereld. Het draait uit op dit, hoe men het wendt of keert: Of… de Heere controleert ons leven, of wij controleren het. Het kan niet allebei. Laat me dat verduidelijken: we DENKEN vaak dat het allebei wel kan, en geloven dat ook. Maar dat is niet leven naar en uit het GELOOF!

De Bijbel zegt ons ook om naar de mieren te kijken,bijvoorbeeld. De Bijbel vertelt ook, dat de aarde de Heere zijn voetenbank is. En als je naar de aarde kijkt vanuit de ruimte, dan is het zeer eenvoudig om stil te staan en je visie op dingen bij te stellen. Uiteindelijk zijn de dingen waar men zich het meeste zorgen om maakt helemaal niet zo belangrijk. Belangrijker is het VERTROUWEN in de Heere.

Herinnert u zich het verhaal van Petrus? Toen Jezus hem DRIE maal exact dezelfde vraag stelde? Ik stel me zo voor dat Petrus zich na de tweede keer nogal aangebrand voelde. Jezus vroeg Petrus niet of hij Jezus VERTROUWDE, maar Hij vroeg aan Petrus: "Hebt gij Mij waarlijk lief?"


Hoe laat je zien of je de Heere "waarlijk lief hebt"? Door je je zorgen te maken en zo? Ik denk niet dat dat de beste methode is om de Heere te tonen dat je Hem lief hebt. Denk je? Door simpelweg te negeren wat de Bijbel zegt en het op je eigen manier doen laat niet zien dat je de Heere lief hebt en Hem vertrouwt.Op die manier redt je het niet. Maar hoe laat je dan zien dat je Hem "waarlijk lief hebt"? Door VERTROUWEN te hebben in Zijn plan en doel. Door Hem eerst te zoeken, niet alleen voor de hele grote problemen, maar ook voor de dagelijkse beslissingen die genomen moeten worden.

Ik weet niet hoe uw leven eruitziet, of de situatie waarin u zich bevindt. Maar als u deze vraag wordt gesteld, wat zou u dan zeggen? Vertrouwt u de Heere? Natuurlijk zouden u en ik zeggen: Ja, ik vertrouw de Heere. Nu de volgende vraag: Vertrouwt u de Heere in alles? Misschien is nee dan wel het juiste antwoord. Maar wacht nu een moment… vertrouwt u op de Heere VOLLEDIG, dat Hij voor alles wat u nodig heeft zorgt? Dat doet u waarschijnlijk niet. Het lijkt altijd eenvoudiger om op de Heere te vertrouwen in grote probleemsituaties, dan in de dagelijkse dingen.


"De Heere zal Zijn rijke schatkamer, de hemel voor u openen om op zijn tijd de regen
voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele
volken zult uitlenen zonder te leen te ontvangen."
~Deuteronomium 28:12~

"En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis;
de vreze des Heeren is zijn schat."
~Jesaja 33:6~

"Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult
gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij."
~Exodus 19:5~


Gelooft u in “VEEL GELUK"????
Is er nou werkelijk een pot met goud aan het andere einde van de regenboog?
Is het gras altijd groener aan de overkant?
Duimt u altijd voor geluk?

Ik geloof niet in geluk. Ik geloof in Hemelse afspraken van God. Ik geloof dat God zo veel om mij geeft dat Hij elke traan van mij telt (Psalm 56:8) en dat Hij mij al kende voordat ik was geboren. (Psalm 139). Hij weet alles dat ik gedaan heb, en wat ik nog zal doen, en toch geeft Hij mij "vrije keuze" en houdt "onvoorwaardelijk" van mij. Hij kan en wil dat ook voor u doen, als u Hem toelaat.


Wat zit er in de pot met goud die u nastreeft?
Wat wilt u dat er in die pot zit?
Weet u eigenlijk wel, wat u blij en gelukkig maakt?
Als u de hoofdprijs in een miljoenenloterij zou winnen, zou u dan dingen anders doen?
Zo vaak worden we gewaardeerd en beoordeeld op wat we "doen" en wat we "bezitten", in
plaats van wie we zijn als gelovige. Het leven is tijdelijk en vergankelijk. Die pot met goud
kan je niet meenemen naar de hemel. Daar zijn geen koffers of potten toegestaan!!!

De Bijbel vertelt ons waar onze schat is en hoort te zijn. Eigenlijk is dit zo belangrijk, dat dit verschillende keren wordt herhaald in twee verschillende Bijbelverzen!!


"Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!"
~MattheŁs 6:21 & Lucas 12:34~

Wat voor een schat bent u?
Wat vertelt uw hart aan anderen over u? Heeft u een liefhebbend hart?
Bent u te vergelijken met een oude munt of met een gewaardeerde robijn of diamant?

Heeft u dit vers ooit wel eens gelezen?

"Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus."
~Fillipenzen 4:19~

Heeft u hier wel eens over nagedacht? Wat ik zo verbazingwekkend vind in dit vers is een klein woord. Dat is het kleine woordje “AL”. De Heere zal voor AL onze behoeften zorg dragen. Niet alleen voor een gedeelte, en ons met de rest laten zitten om voor te zorgen. Is dat niet gigantisch? Er staat niet: de meeste van je behoeften, of alleen de grote zaken. Er staat dat de Heere voor AL onze behoeften zorgt. WOW!


Waarom raken we bezorgd, en verliezen we het vertrouwen in Hem, wat de Heere van ons wil en verwacht – we lijken dan iemand die verdrinkt in het onbegaanbare deel van een moeras. We spartelen maar een beetje heen en weer, raken dan in problemen… in plaats van dat we hiermee zouden STOPPEN, zouden luisteren en BIDDEN, dat zou de beste uitwerking hebben. Het lijkt vaak, als we grote problemen moeten doorstaan, dat onze moed naar boven komt. Maar eerder dan moed is het angst en gebrek aan vertrouwen dat naar boven komt, als we overstelpt raken met hele kleine dagelijkse probleempjes die we het hoofd moeten bieden. Wij moeten onthouden dat niets te klein is voor de Heere, om zorg voor te dragen. Hij kan alles aan. Onthoud altijd dat we de Heere niet kunnen beperken, of in een doosje kunnen stoppen. Hij weet wat er gebeurt, en veel eerder dan dat wij het weten. Wij moeten leren om alleen Hem te vertrouwen en niet alleen op onszelf te bouwen.

Als we ’s morgens opstaan, dan denken we in het geheel niet na wat we doen. Iedere dag zetten we onze voeten op de grond, opstaan is een natuurlijke reactie. Het is een routine geworden, omdat we het dagelijks doen. We doen het zonder na te denken. Dat zou ook zo moeten zijn, hoe we met de Heere om moeten gaan. We zouden automatisch een snel "help mij"-gebedje moeten kunnen bidden als we moeite en problemen tegemoet treden, die ons overstelpen. We zouden ook dagelijks op een rustig moment van de dag moeten bidden en een stukje uit de Bijbel moeten lezen. Je kunt de Bijbel niet citeren, zoals de Heere ons leerde te doen in de strijd, als je deze verzen niet van buiten geleerd hebt. Maak voor jezelf een plan om wekelijks een Bijbelvers uit je hoofd te leren. Te zijner tijd blijkt dat wat je dagelijks doet een routine begint te worden, en dan hoef je niet meer "na te denken", over wat je moet doen.

"Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt daarvan
te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zwoegen te verheugen – dat is een gave Gods."
~Prediker 5:18~

"De zegen de Heeren, die maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe."
~Spreuken 10:22~

Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over "Schatten":


Sla de volgende verzen er eens op na:

Over geld: Genesis 42: 25, 27, 28, 35; Genesis 43:23; Genesis 43: 18, 21, 22.
Over kostbare stenen: 1 Kronieken 29:8
Jezus verbiedt het verzamelen van schatten: MattheŁs 6:19; 19:21; Lucas 12:33
Verborgen schatten: MattheŁs 13:44

Figuurlijk: over de genade van de Geest:

Spreuken 21:20 & Jesaja 33:6
Over geestelijk begrip: MattheŁs 13:52 & Kolossenzen 2:3

Over de liefde voor uw “schatten”

MattheŁs 6:21 & Lucas 12:34
Over geestelijke roeping: 2 KorinthiŽrs 4: 6,7
Over de Hemelse schat: 2 KorinthiŽrs 4:7 & MattheŁs 13:44


Er zijn 361 Bijbelverzen waar het woord “goud” in voorkomt.

Er zijn maar twee Bijbelverzen waar het woord “parel” in voorkomt, en 8 met “parels”.

"En de twaalf poorten waren twaalf paarlen; iedere poort afzonderlijk was uit ťťn parel en
de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas."
~Openbaringen 21:21~

"Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij
niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren."
~MattheŁs 7:6~


Goud & Parel Bijbel Studie Links: allen in het Engels:
Nave's Topical Bible: Gold & Pearl
Torrey's Topical Textbook:
Calf of Gold & Gold
Easton's Bible Dictionary:
Beaten gold & Gold & Pearl
Smith's Bible Dictionary:
Gold & Piece of gold & Pearl

"Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet."
~Matth 10:8b~

Als u nu naar al uw schatten kijkt, onthoud dan dat u ze ziet hoe de Heere ze ziet. Als tijdelijk, en niet om te aanbidden. Want…”waar uw schat is, daar is uw hart ook!” Uw bekering tot Christen is het beste en meest PERFECTE geschenk dat de Heere u zou kunnen geven. Hij gaf zijn ENIGE zoon, die stierf voor onze zonden, Hij heeft voor onze zonden volledig betaald. Niemand is dit geschenk waard, en het wordt ons gratis aangeboden. Hebt u dit GRATIS GESCHENK geaccepteerd? Als u dat niet hebt gedaan, moet u stilstaan en nadenken waarom u het niet hebt aangenomen. Want het is ALLEEN door de GENADE van GOD, dat wij een TOEKOMST en een HOOP hebben. Dat enkel en alleen omdat Jezus onze Heere het perfecte offer was.

Hij schenkt ons een onmetelijk geschenk, wat het enige is wat je echt nodig hebt. Zijn geschenk is als een schatkist die overloopt met geschenken. Iedere schatkist moet een sleutel hebben om geopend te worden. Bijna overal is een sleutel voor. Er is ook een eenvoudige sleutel, om zelf een christen te worden.

Wat is een Christen? Hoe word ik Christen?
Klik op de sleutel om erachter te komen. (in het Nederlands/Dutch)

Click this Key to find out how to become a Christian
De sleutel naar je hart is de meest belangrijke sleutel. Om te leren hoe je je hart opent,
en die aan de Heere geeft, klik op de sleutel om meer te weten te komen.

Je kunt iemand een St. Patrick’s Day groet sturen,
vanuit
Annie’s Kaartenshop.

Click this Basket to send a St. Patrick's Day Card.
Klik op de bovenstaande mand of
op onderstaande link om een kaartje voor St. Patrick’s Day te versturen.

Klik hier om een kaartje voor St. Patrick’s Day te sturen.
Of: stuur een
“Pot vol Goud” groet naar een vriend

Click here to see a listing of all my St Patrick's Day Pages!

Related Page: Annie's List of Foreign Languages Pages
Annie's "Koninginnedag - Queen's Day" Page
Bible Online in
Nederlands Link
NEW -
Annie’s Getuigenis Pagina
NEW -
Bianca's Bible Puzzle Page
NEW - 4/28/02 -
Annie's "Koninginnedag" Pagina

Click here to go to Annie's Home Page
Annie's Home Page

Annie's Featured Holiday Page
Have a "Happy Everything"!
Annie's Holiday Page

Annie's Featured Page

Annie's "Featured Page" Page


Email Annie Page

Copyright 2001 - 2006 Annie's Home Page. All Rights Reserved. I thank the Lord
for graphics artists without them these pages would not be the same. Please visit
Annie's List of Great Graphics Spots for a list of their links. Some graphics from
Graphic Garden & HoneyBrook Graphics & Cobblestone Country Creations & Kim's Whim
Graphics. This site hosted by: Christian Web Host. Silent No Right Click Script from
Dynamic Drive. For Instructions on how to add the no right click script visit:
Annie's "How to Add Silent No Right Click Script" Page.

My Banner & Some Graphics on this page from HoneyBrook Graphics!
For a Listing of the Rest of my Pages:
Annie's Directions to My House - Banner - My Index Page