Annie's "Koninginnedag" Pagina

~Nederland’s Nationale feestdag op 30 April~


Van Harte Gefeliciteerd!

Koninginnedag is een feest, ter ere van de verjaardag van de Koningin.
Prinses Juliana viert haar verjaardag.
Ook Mr. Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van Prinses Margriet viert zijn verjaardag.

"Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen."
~Psalm 118:24~

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag, Prinses Juliana!!!


"Op de derde dag nu, de geboortedag van Farao,
maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren."
~Genesis 40:20~

Er zijn 3 bijbelverzen met het woord geboortedag
Nave’s Onderwerpen Bijbel heeft een pagina over het woord
geboortedag
Smith’s Bijbel woordenboek heeft een pagina over het woord
geboortedag

"Leer ons zo onze dagen te tellen,
dat wij een wijs hart bekomen."
~Psalm 90:12~


Wat is Koninginnedag? Hoe wordt het gevierd?
Koninginnedag, de bedrijvigheid start vroeg als ieder zich voorbereidt op de
Vrijmarkt, de grootste particuliere markt ter wereld. Alleen op deze dag mag
iedereen (bijna) alles verkopen op straat, en straatmuzikanten mogen
die dag zonder vergunning spelen.

Duizenden mensen (waaronder ook veel kinderen) halen van alles voor de dag
– van oude kleren tot boeken en platen, en bereiden voedsel, om te verkopen
aan de mensen. In het Vondelpark, een van de belangrijkste punten van de
Amsterdamse koninginnedagviering, is het alleen toegestaan aan kinderen
om hun waren te verkopen.

Deze vrijmarkt is wereldberoemd om zijn koopjes.

Dit grote verjaardagsfeest wordt ieder jaar gevierd sinds 1948, toen koningin Juliana
haar moeder opvolgde als tweede Nederlandse koningin. In 1980 droeg koningin
Juliana de troon over aan haar dochter
Beatrix, die haar moeders verjaardag
als koninginnedag aanhield. (haar eigen verjaardag, op 31 januari is te koud.)

Volgens traditie bezoeken de koningin en haar familie twee steden in het land op
Koninginnedag, om daar de festiviteiten mee te vieren.

Dit bezoek is een belangrijke gebeurtenis, met onder meer een aubade,
volksdansen en traditionele Hollandse spelletjes.

(overgenomen van: WhatsGoingon.com about Queen’s Day)

The Flag of The Netherlands
Waar vinden we Nederland?
Nederland…koninkrijk in West Europa, heeft zijn grenzen aan de Noordzee,
Duitsland en BelgiŽ. Hoofdstad is Amsterdam. De regering zetelt in Den Haag.
(bron:
FactMonster woordenboek)


Nederland is een constitutionele monarchie.
Staatshoofd: Koningin Beatrix Wilhelmina Armgard
(sinds 30 april 1980)
Troonopvolger: Willem Alexander (27-4-1967), oudste zoon van het staatshoofd.
(deze informatie is overgenomen van
Nederland op about.com

 


Wat zegt de Bijbel over koningen en koninginnen?
Wist u dat de Heere werkelijk de heersers van deze wereld aanstelt?
Wist u dat u, als Christen ook koninklijk bent???

Ja, u wordt dan beschouwd als een kind van de Koning der koningen, en Heer der heren.

God regeert. Hij alleen kent de plannen die Hij voor ons heeft. Hij is degene
die de koningen en leiders hun plaats geeft, voor Zijn doel.

"Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af, en stelt
koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen
en kennis aan hen die inzicht hebben."
~DaniŽl 2:21~

"De edelen der volken zijn bijeenvergaderd, als volk van Abrahams God.
Want Godes zijn de schilden der aarde; Hij is hoog verheven."
~Psalm 47:10~

Er zijn in totaal 1917 Bijbelverzen met het woord koning.
En er zijn 52 Bijbelverzen met het woord
koningin.

"Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk;
maar het volk zucht, als een goddeloze heerst."
~Spreuken 29:2~

Wij zijn kinderen van God en daardoor erfgenamen van Zijn koninkrijk.

Baker’s Bijbelwoordenboek vertelt ons dit over "adoptie":
Het Griekse woord voor adoptie (huiothesia [uijoqesiva}) betekent: op "dezelfde plaats als een zoon" en wordt alleen gebruikt door Paulus  in het Nieuwe Testament. Het wordt vijf maal gebruikt in zijn brieven; de lezers van deze brieven hebben een Romeinse achtergrond. Op een bepaald moment refereert Paulus aan het Oude Testament, waarin de speciale plaats van Israel wordt beschreven als de kinderen van God – "hunner is de aanneming tot zonen". (Romeinen 9:4) De overige vier verwijzingen beschrijven hoe Niewtestamentische gelovigen kinderen van God worden, door Zijn genadige keuze. Het volledige doel van Gods reddingswerk – in verleden, heden en toekomst – is zichtbaar in adoptie.

The Flag of The Netherlands
Bijbel Studie Links: (engelstalig)
Nave’s Onderwerpen bijbel heeft:
Koning & regering & heersers & koningin
&
kinderen van God
Torrey's Onderwerpen textbook heft: 
Christus, de Koning
Baker's Evangelische Woordenboek heft:
Christus als Koning & Koning &
Koning,Christus als & Koning,Koningschap
Easton's Bijbel Woordenboek heeft
Geschiedenis van koning David & Koning & Koningin
&
kinderen van God
Smith's Bijbel Woordenboek heeft
Koning & Koningin


Feiten over Nederland:
Volledige naam: Koninkrijk der Nederlanden
Oppervlakte: 41.160 vierkante kilometer
Bevolking: 16.000.000
Hoofdstad: Amsterdam ( 725.000 inwoners)
Bevolking: Grofweg 95% van de bevolking heeft de Nederlandse Nationaliteit.
Andere nationaliteiten binnen Nederland zijn onder meer van Indonesische,
Surinaamse of Marokkaanse afkomst.
Talen: Nederlands en Fries.
Religie: 60 % Christelijk (Rooms Katholiek en Protestant) & 3% moslim
Regering: Constitutionele monarchie.
Staatshoofd: Koningin Beatrix van Oranje Nassau
Minister President: (demissionair) Wim Kok (until May 15)
~Bovenstaande informatie overgenomen van:
The Lomely Planet Netherlands Page~


Links over Nederland: (engelstalig)
Merriam-Webster Map of the Netherlands
Netherlands from About.com
Blank Outline Map of the Netherlands
CIA Factbook page about The Netherlands
Britannica.com- The Netherlands
Netherlands - Flags of the World
Netherlands - page from Lonely Planet
Dutch Tourist Board
Cycling in the Netherlands
Statistics Netherland
InfoPlease page about
The Netherlands
the Dutch National Anthem
BBC Country Profile- Netherlands
Countries Around the World --
Netherlands Page
Dutch Hat - craft idea

The Flag of The Netherlands
De Nederlandse Koninklijke Familie:
The OfficiŽle Website van de Koningin
Een eerbetoon aan Prinses Juliana
Mot’s Kastelen Pagina – kastelen in Nederland
Meer Genealogie pagina’s:
Genealogie van het Nederlandse konings
huis en
Oranje Nassau genealo, gie en meer Oranje Nassau genealo
gie  pagina’s en de
Voorouders van Koningin Beatrix.


Waarom Oanje?
De mensen laten graag oranje zien, en dragen soms oranje kleding, omdat het de kleur van het "Huis van Oranje" is. Voor meer informatie kun je kijken op: Huis van Oranje & De Nederlandse Koninklijke Familie & Monarchen van Nederland.

The Flag of The Netherlands
Beroemde Nederlanders:
Famous Dutch persons
Rembrandt – schilder
Corrie ten Boom – Christen, Zij hielp Joden onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog
Ik heb Amsterdam bezocht en vond het schitterend. U kunt meer over mijn bezoek aan
Amsterdam, en hoe Corrie ten Boom’s werk mijn leven heeft beÔnvloed lezen op
Annie's "Barnabas was an Encourager" Page (nog niet in het Nederlands)
Anne Frank --
Anne Frank Online – een must als je Amsterdam bezoekt.
Vincent Van Gogh --
The Art of Vincent van Gogh
Hans Brinker – schrijver van Hans Brinker en de Zilveren schaatsen – het meest
bekende boek over Nederland, voor zover bekend…


Koninginnedag links: (Engelstalig)
Queen's Day (Koninginnedag) -- WhatsGoingOn.com
Amsterdam - Queens Day over the years
Koninginnedag
How is
Queensday Celebrated Around the World? (from Radio Netherlands)
Koninginnedag - the Netherlands
Lucien's Koninginnedag Page
NEW - 4/18/02 -
Dutch Dressups & Royal History from Craftbits.com for Kids

Als ik aan Nederland denk........

dan denk ik aan tulpen, molens en klompen. Aan kaas, kippen en kerken, aan Anne Frank, Corrie ten Boom. Aan architectuur en chocolade letters, die een vriend van de familie meeneemt voor Kerst, en ze dan onder onze kussen verstopt!!!


Andere pagina’s van Annie:
Ik heb Amsterdam bezocht en vond het schitterend. U kunt er meer over lezen,
en tevens hoe Corrie ten Boom mijn leven heeft beÔnvloed op de volgende pagina’s:
Annie's "Barnabas was an Encourager" Page
Annie’s Getuigenis Pagina & Annie's "Pot met Goud" Pagina
Een andere pagina die hiermee samenhangt: Annie’s lijst van Buitenlandse Talen Pagina
en de
Nederlandse Bijbel Online


I am even more excited and amazed at what the Lord is doing with my pages. Yesterday
I got an email from a Christian from The Netherlands who found my
Queen's Day page
and OFFERED to translate some of my pages into DUTCH!!!! WOW isn't that exciting!!!
Bianca just sent me my
testimony page that she translated for me. That is this page
the first one that she has translated so far. She will be working on more pages soon.
Stop by and see
Bianca's Home Page & Bianca's Bible Puzzle Page!

Related Page: Annie's List of Foreign Languages Pages
Annie's "Koninginnedag - Queen's Day" Page
Bible Online in
Nederlands Link
Annie's "Pot met Goud" Pagina
Annie’s Getuigenis Pagina


Ik hou van Nederland!

Click here to go to Annie's Home Page
Annie's Home Page

Annie's Featured Holiday Page
Have a "Happy Everything"!
Annie's Holiday Page

Annie's Featured Page

Annie's "Featured Page" Page


Email Annie

Copyright 2001 - 2002 Annie's Home Page. All Rights Reserved. I thank the Lord for
graphics artists without them these pages would not be the same. Please visit
Annie's List of Great Graphics Spots for a list of their links. Some Graphics on this
page from
Graphic Garden & Graphics by Irene & Comet Creations. This site hosted by:
Christian Web Host. Silent No Right Click Script are from Dynamic Drive.
For Instructions on how to add the no right click script visit:
Annie's "How to Add Silent No Right Click Script" Page.

For a Listing of the Rest of my Pages:
Annie's Directions to My House - Banner - My Index Page